a

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ιστοσελίδα «Η Άλλη Άποψη» παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε αρθρογράφο να δημοσιεύσει την άποψη του, τη γνώμη του, τις θέσεις του Δημόσια σχεικά με οποιοδήποτε θέμα. Οι συνέπειες και οι ευθύνες των λεγομένων και των ισχυρισμών του καθενός βαραίνουν τον υπογράφοντα το εκάστοτε άρθρο και μόνο. Η Άλλη Άποψη και ο συντάχτης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για άρθρα ή δημοσιεύσεις τρίτων προσώπων.

ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ :

Copyright 2016 e-alliapopsi.com
SEO Specialist Ντεμίρης Γιώργος
All Rights Reserved.

Facebook

Blogger

Search
Menu
 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ > Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ.4/12-03-2015 τακτικής συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

Αριθ. Απόφασης 62/2015

 

Περίληψη:

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για τον σχεδιασμό δηλωτικού Σήματος(Λογότυπου) Δήμου Τριφυλίας  και ψήφιση Πίστωσης ποσού 500,00€

 

Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 12η του μήνα Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την αριθ. 3710/06-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι επτά (27) βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα(24).

   Π α ρ ό ν τ ε ς                      Α π ό ν τ ε ς

 

1. Τσίγγανος Παναγιώτης 1. Σαρμαντζής Δημήτριος
2. Μερκούρης Ιωάννης 2. Χρονόπουλος Σπυρίδων
3. Πανουσιοπούλου Μαρία 3 Κωνσταντέλου Γιαννούλα
4. Κανελλόπουλος Ζαχαρίας
5. Αδρακτάς Ιωάννης
6. Μπουγάς Ανδρέας
7. Κατσούλας Ιωάννης
8. Παπαθεοδοσίου Βασίλειος
9. Καλκαβούρας Ιωάννης
10 . Πούλος Αναστάσιος
11 . Αδρακτάς Αναστάσιος
12 . Τσακανίκας Γεώργιος
13 . Τσαλαμανδρής Θεόδωρος
14 . Ανδρινόπουλος Ευστάθιος
15 . Μπακούρος Σωτήριος
16 . Κουτσούλης Δημήτριος
17 . Σκιαδάς Γεώργιος
18 . Κυριακουλόπουλος Καλλίνικος
19 . Στεργιόπουλος Ανδρέας
20 Ασημακόπουλος Γεώργιος
21 Κουτρουμπής Αλέξανδρος
22 Βουδούρης Επαμεινώνδας
23 Τάμπασης Δημήτριος
24 Κουκούμης Σαράντος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
1. Ματθιουδάκης Ανδρέας Πρόεδρος Τ.Κ Γαργαλιάνων 1. Μίγγας Γεώργιος  Πρόεδρος Τ.Κ Μαραθουπόλεως
2. Αλεξοπούλου Σταματία Πρόεδρος Τ.Κ Κυπαρισσίας 2. Λίτσας Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου
3. Φαρμάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ Φιλιατρών 3. Γεωργόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Πύργου
4. Καλογερόπουλος Παναγιώτης -Πρόεδρος Τ.Κ Αρμενιών 4. Γυφτάκης  Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ Σπηλιάς
5. Παπαηλίου Σπυρίδων Πρόεδρος Τ.Κ Καλού Νερού 5. Μπακούρος Μιχαήλ  Πρόεδρος Τ.Κ Φαρακλάδας
6 Παπαδόπουλος Γρηγόριος Πρόεδρος Τ.Κ Κοπανακίου 6. Λυμπερόπουλος Δημήτριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Αγαλιανής
7 Αλεξόπουλος Χα ράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ Χριστιανούπολης 7. Αντωνόπουλος Αντώνιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Βάλτας
8 Τζανετόπουλος Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Αγριλιάς 8. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Βρυσών
9 Βελισσαρόπουλος Αγγελής Εκπρόσωπος Τ.Κ Αρτικίου 9. Βουδούρης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Γλυκοριζίου
10 . Λαμπρόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κ Αυλώνος 10. . Λιώνης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Εξοχικού
11 . Φιλντίσης Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ. Κ Βανάδας 11. . Αποστολόπουλος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλογερεσίου
12 Σκλάβος Αριστείδης Εκπρόσωπος Τ.Κ Ελαίας 12. Τζάρας Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καμαρίου
13 Κολοσκόπης Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλιτσαίνης 13. . Καραβούλιας Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Καρυών
14 Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λυκουδεσίου 14 . Κανελλόπουλος Περικλής Εκπρόσωπος Τ.Κ Κεφαλόβρυσης
15 . Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μουριατάδας 15 . Χόνδρου Ευγενία Εκπρόσωπος Τ.Κ Κρυονερίου
16 Κανναβός Σωκράτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Περδικονερίου 16 . Γιαννακόπουλος Χρήστος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λαντζουνάτου
17 Καράγιαννης Παναγιώτης Εκπρόσωπος  Τ.Κ Πλατανίων 17 . Καραχούντρης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Λεύκης
18 Κόρδας Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Προδρόμου 18 . Στριμπάκος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μάλης
19 Μανωλόπουλος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ραπτοπούλου 19. . Καράμπελας Χρήστος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μοναστηρίου
20 Ντέντες Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Σελλά 20. . Μίχα-Ράμμου Σταυρούλα Εκπρόσωπος Τ.Κ Μύρου
21 Λιακάκης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιδηροκάστρου 21. . Φιτσώρος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ξηροκάμπου
22 Γεώργας Θάνος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιτοχωρίου 22. . Γεωργακόπουλος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ Πλάτης
23 Καρούμπαλης Κανάρης Εκπρόσωπος Τ.Κ Στασιού 23 . Γεωργίου Ηλίας Εκπρόσωπος Τ.Κ Πολυθέας
24 Γεωργακόπουλος  Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Φλόκας 24 Κουτρουμπή Σωτηρία Εκπρόσωπος Τ.Κ Ραχών
25 Τσούλος Διονύσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Χαλαζωνίου 25 Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ροδιάς
26 Λόντος Αντώνιος  Πρόεδρος Τ.Κ Αετού 26 Μπινίσκος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Τριπύλας
Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

Παρισταμένου και του κ. Δημάρχου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Λαμπρόπουλο Παναγιώτη, τακτικό υπάλληλο του Δήμου Τριφυλίας.

Ο Πρόεδρος εισάγοντας το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. δήμαρχο κ., ο οποίος  είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 , οι δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος. Το σήμα καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών, αφού συνεκτιμηθούν στοιχεία, που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους.

Το λογότυπο θα πρέπει:

Να είναι πρωτότυπο και μοναδικό, όπως ορίζεται στον Περί του Δικαιώματος Πνευματικής ιδιοκτησίας Ν.2121/1993 “Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά διακαιώματα και πολιτιστικά θέματα” (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993).

Να αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα το κεντρικό νόημα της εικόνας. Να προσελκύει την προσοχή του εν δυνάμει επισκέπτη.

Να μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Να διατίθεται σε δύο εκδοχές σε ξενόγλωσση εκδοχή και Ελληνική εκδοχή.

Να είναι αναγνωρίσιμο , επιδεκτικό σε σμίκρυνση και σε μεγέθυνση χωρίς να χάνει την επικοινωνιακή του δύναμη, καθώς και το λειτουργικό στη χρήση του ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. Σημαία, πινακίδες, σφραγίδες, κάρτες, επιστολές αλληλογραφίας, φάκελοι αλληλογραφίας κλπ).

Να συνοδεύεται και με ανάλογο κείμενο αιτιολογίας/επεξήγησης της σύλληψης της ιδέας από τον δημιουργό.

Να παραδοθεί ψηφιακά , σε διάσταση Α4, σε ανάλυση 300 dpi , σε κλειστό αρχείο jpg. Να παραδοθεί τυπωμένο σε λευκό χαρτί Α4, σε ασπρόμαυρή και έγχρωμη εκτύπωση.

Η επιλογή του αναδόχου να γίνει από πενταμελή επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι δύο (2) προτάσεις.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά σε αρχείο jpg στο email: aalexopoulos@1391.syzefxis.gov.gr ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση (Δήμος Τριφυλίας, Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία 24500). Εξωτερικά του φακέλου να αναφέρεται “Πρόταση για την επιλογή δηλωτικού σήματος του Δήμου Τριφυλίας”, παραθέτοντας και τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τους συμμετέχοντες. Εξαιρούνται μόνο τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Ο Δήμος Τριφυλίας θα κατέχει την αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της υιοθετημένης πρότασης.

Η αποστολή πρότασης συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή όλων των προαναφερόμενων όρων από πλευράς συμμετεχόντων.

Σύνθεση Επιτροπής

 

  • Κατσίβελας Παναγιώτης, Δήμαρχος Τριφυλίας
  • Κατσούλας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (αναπληρωτής πρόεδρος)
  • Παρίσσου-Σφυρή Πέρσα, Ζωγράφος (μέλος)
  • Παρασκευόπουλος Ευστάθιος, Συγγραφέας (μέλος)
  • Λιακάκη Μαρία, Ιστορικός (μέλος)

Έπαθλο-Βραβείο

 

  • Ο Δήμος Τριφυλίας ορίζει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ για την επικρατέστερη πρόταση.
  • Τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων του διαγωνισμού θα αναφερθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, έλαβε υπόψη του, το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3463/2006 και 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

1.Εγκρίνει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού ιδεών για τον σχεδιασμό δηλωτικού σήματος (Λογότυπου)   του Δήμου Τριφυλίας.

2.Παραπέμπει την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας για τις περαιτέρω ενέργειες Ν.3852/2010

3.Εγκρίνει την προτεινόμενη Επιτροπή Επιλογής δηλωτικού σήματος   (Λογότυπου)  του Δήμου Τριφυλίας.

4.Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει την αριθ.467/2015 Πρόταση Ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 500,00 εις βάρος του ΚΑ.15.6473 του Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας Οικ. έτους 2015 Μειοψηφούντος του κ. Κουκούμη  που ψήφισε ΛΕΥΚΟ

H   Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2015.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασμα Κυπαρισσία 16-03-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ