a

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ιστοσελίδα «Η Άλλη Άποψη» παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε αρθρογράφο να δημοσιεύσει την άποψη του, τη γνώμη του, τις θέσεις του Δημόσια σχεικά με οποιοδήποτε θέμα. Οι συνέπειες και οι ευθύνες των λεγομένων και των ισχυρισμών του καθενός βαραίνουν τον υπογράφοντα το εκάστοτε άρθρο και μόνο. Η Άλλη Άποψη και ο συντάχτης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για άρθρα ή δημοσιεύσεις τρίτων προσώπων.

ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ :

Copyright 2016 e-alliapopsi.com
SEO Specialist Ντεμίρης Γιώργος
All Rights Reserved.

Facebook

Blogger

Search
Menu
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ > ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Η υιοθεσία ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα στα άρθρα 1542 επ.

Άρθρο 1542  Πότε επιτρέπεται.

Η υιοθεσία επιτρέπεται με την εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 1579, μόνο όταν αυτός που υιοθετείται είναι ανήλικος. Η υιοθεσία πρέπει να  αποβλέπει στο συμφέρον του υιοθετούμενου.”

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Πώς συστήνεται:

Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πώς επέρχεται το διαζύγιο του γάμου:

Ο Γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο. Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Ο λόγος του ισχυρού κλονισμού

Καθένας  από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου  ή  και  των  δυο  συζύγων,  ώστε  βάσιμα  η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.

Ο ΓΑΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Απαραίτητος όρος για τη σύναψη του γάμου είναι η συμφωνία  των  μελλονύμφων.  Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία.

Οι  μελλόνυμφοι  πρέπει  να  έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας  τους.  

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση) επιτρέπεται μόνο για να αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας. Η υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται μέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούμενου προσώπου.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ

Μνηστεία στον Αστικό Κώδικα είναι η σύμβαση για μελλοντικό γάμο.

 Η  σύμβαση  για μελλοντικό γάμο (μνηστεία) δεν γεννά αγωγή για εξαναγκασμό του.

Η υπόσχεση ποινής για την περίπτωση που θα  ματαιωθεί  ο  Γάμος είναι άκυρη.

Μονόπλευρη λύση

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Στα άρθρα 1666 επ. του Αστικού Κώδικα ρυθμίζεται η δικαστική συμπαράσταση, τα άτομα τα οποία υποβάλονται,

Άρθρο 1666. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση

Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος: 1. Οταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του, 2. όταν, λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγό του, τους κατιόντες του ή τους ανιόντες του.