a

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ιστοσελίδα «Η Άλλη Άποψη» παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε αρθρογράφο να δημοσιεύσει την άποψη του, τη γνώμη του, τις θέσεις του Δημόσια σχεικά με οποιοδήποτε θέμα. Οι συνέπειες και οι ευθύνες των λεγομένων και των ισχυρισμών του καθενός βαραίνουν τον υπογράφοντα το εκάστοτε άρθρο και μόνο. Η Άλλη Άποψη και ο συντάχτης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για άρθρα ή δημοσιεύσεις τρίτων προσώπων.

ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ :

Copyright 2016 e-alliapopsi.com
SEO Specialist Ντεμίρης Γιώργος
All Rights Reserved.

Facebook

Blogger

Search
Menu
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ > ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

Στα άρθρα 175 του Ν. 4072/ 2012 ορίζεται το κοινοτικό σήμα ως εξής:

 Άρθρο 175 Προστασία

 1. Η προστασία που παρέχεται στο κοινοτικό σήμα δεν μπορεί να υστερεί από την προστασία που παρέχεται στο εθνικό σήμα.
 2. Σε περίπτωση που στηρίχθηκε η αρχαιότητα κοινοτικού σήματος σε καταχωρισμένο εθνικό σήμα, τα ουσιαστικά δικαιώματα που απορρέουν από το καταχωρισμένο και σε ισχύ κοινοτικό σήμα ανατρέχουν στο χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήματος.

 Άρθρο 176 Μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνικό

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

Στα  άρθρα 164 επ. του Ν. 4072/ 2012 ορίζονται τα Διεθνή Σήματα και οι νομικές τους συνέπειες ως εξής:

 Άρθρο 164 Κύρωση Πρωτοκόλλου Μαδρίτης

 1. Τα διεθνή σήματα που κατατέθηκαν σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με τη Συμφωνία της Μαδρίτης που αφορά στη διεθνή καταχώριση σημάτων προστατεύονται κατά τις διατάξεις του ν. 2783/2000 (Α` 1).
 2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα εθνικά σήματα ισχύουν και για τα διεθνή σήματα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.

ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

Στο άρθρο 177 του Ν. 4072/ 2012 ορίζεται σχετικά:

Αρθρο 177 Προστασία

 1. Οι δικαιούχοι σημάτων που έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση εκτός της Ελλάδας, προστατεύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 2. Επί σημάτων που κατατίθενται με διεκδίκηση προτεραιότητας σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Παρισίων (ν. 213/1975), η απόδειξη κατάθεσης του σήματος στην αλλοδαπή πολιτεία μπορεί να υποβάλεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της δήλωσης κατάθεσης του σήματος στην ημεδαπή.
 3. Για την προστασία στην Ελλάδα απαιτείται, επιπλέον, κατάθεση σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ

Στα άρθρα 131 επ. του Ν. 4072/ 2012 ρυθμίζονται οι νομικές συνέπειες του εμπορικού σήματος ως εξής:

Άρθρο 131 Μεταβίβαση

 1. Το δικαίωμα στο σήμα ή στην αίτηση κατάθεσης (δήλωση) μπορεί να μεταβιβασθεί, εν ζωή ή αιτία θανάτου, για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει κατατεθεί ή καταχωρισθεί, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης.
 2. Η μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολο της συνεπάγεται και τη μεταβίβαση του σήματος εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις.
 3. Η συμφωνία για τη μεταβίβαση είναι έγγραφη.Έχει ισχύ έναντι των τρίτων μόνο μετά την καταχώριση της στο μητρώο σημάτων.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

 Στα Άρθρα 150 επ. του Ν. 4072/ 2012 ρυθμίζεται η διαδικασία προσβολής του εμπορικού Σήματος ως εξής;

 Άρθρο 150 Αξιώσεις επί προσβολής

 1. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 125 χρησιμοποιεί ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήμα που ανήκει σε άλλον, μπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Στο κεφάλαιο Β του Ν.       στα άρθρα 125 επ. προβλέπεται το περιεχόμενο προστασία του δικαιούχου του εμπορικού σήματος.

 Άρθρο 125 Περιεχόμενο του δικαιώματος

 1. Η καταχώριση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσης αυτού, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει της παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και τις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, τους τιμοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους διαφημίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα.
 2. Ως χρήση του σήματος θεωρείται επίσης:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Στα Άρθρα 134 επ. του Ν. 4072/ 2012 ρυθμίζεται με λεπτομέρειες η διαδικασία καταχώρησης του εμπορικού Σήματος στην Υπηρεσία Σημάτων του Υπουργείου Εμπορίας ως εξής:

Άρθρο 134 Δήλωση κατάθεσης σήματος

Για την καταχώριση εθνικού σήματος κατατίθεται δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σημάτων) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.